Từ nội dung công văn khẩn vừa nhận được của Sở Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng, Hiếu Hoa xin tạm dừng hoạt động trên tất cả các tuyến kể từ 0h ngày 01/04 đến khi có thông báo mới từ Sở Giao Thông.

Các chuyến xe xuất phát trước 0h ngày 01/04 vẫn thực hiện bình thường và sẽ quay đầu ngay khi tới bến đến.

Rất mong quý khách hàng đã đặt vé kể từ 0h ngày 01/04 thông cảm và hy vọng chúng ta sẽ cùng đồng lòng tuân thủ thực hiện các chỉ thị của chính phủ vì sức khoẻ của bản thân và cộng đồng nhé.

Xin cảm ơn.