Dựa vào công văn số 2130 của Sở GTVT Đà Nẵng về việc dừng hoạt động các tuyến vận tải liên tỉnh cố định từ Đà Nẵng đi các tỉnh/thành phố có dịch COVID-19 theo công bố của Bộ Y Tế thì chúng tôi xin thông báo dừng hoạt động toàn bộ tuyến của Hiếu Hoa kể từ 0h ngày 15/5/2021.

Về thời gian hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ cập nhật trên Facebook và bài viết này.

Kính mong Quý khách thông cảm và cùng chung tay bảo vệ cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch COVID-19.

Cập nhật: Tình trạng hoạt động vận tải hành khách được hoạt động lại:

  • Thái Bình: Tạm dừng
  • Nam Định: Hoạt động lại
  • Ninh Bình: Hoạt động lại
  • Thanh Hóa: Tạm dừng
  • Nghệ An: Tạm dừng
  • Hà Tĩnh: Tạm dừng