Năm 2022, Hiếu Hoa đã thêm một xe trung chuyển cho khu vực Thành phố Hà Tĩnh, tạo ra lịch vệ sinh cố định nhằm tạo thêm sự an tâm, thuận tiện cho khách hàng.

Từ lâu đã nhận thấy khách hàng ở khu vực Kỳ Anh thường có giờ lên xe/xuống xe khá sớm hoặc khá trễ (khoảng 2hxx hoặc 22hxx-23hxx), Hiếu Hoa cảm thấy không được thuận tiện lắm cho khách hàng đặc biệt với những khách hàng nữ.

Vì thế, Hiếu Hoa đã tạo một bản khảo sát này để thu thập thông tin vị trí địa lý của khách hàng nhằm đưa ra quyết định điều chỉnh lộ trình hoặc thêm trung chuyển (tùy vào kết quả của bảng khảo sát) cho khách hàng ở khu vực Kỳ Anh.

Trong bảng khảo sát, Hiếu Hoa có thu thập số điện thoại để có thể đối chiếu với điểm đón/điểm trả của số điện thoại đó nhằm tăng độ chính xác của dữ liệu thu thập.

Vậy nên nhờ quý khách ở khu vực Kỳ Anh tham gia khảo sát và chia sẻ đến bạn bè, người thân ở Kỳ Anh mà hiện đang ở Đà Nẵng được biết ạ.