1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, điện thoại. Đây là các thông tin mà Hiếu Hoa cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đặt vé và Hiếu Hoa sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đặt vé xe Hiếu Hoa, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nhà xe Hiếu Hoa sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
  • Gửi các thông báo bằng tin nhắn điện thoại về các hoạt động mua vé, đặt vé hoặc hủy vé.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Gọi điện chăm sóc khách hàng nhằm tiếp nhận phản hồi về dịch vụ để cải thiện chất lượng phục vụ của Hiếu Hoa.
  • Hiếu Hoa có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ ban quản trị. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của xeca.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

  • Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Quảng Hà
  • Trụ sở chính: 12 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
  • Hotline: 0916156789
  • Email: [email protected]

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng Hiếu Hoa được Hiếu Hoa cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hiếu Hoa (hoặc bên thứ ba – nhà cung cấp cổng thanh toán điện tử, hoặc/và các bên ký kết khác). Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.