Với việc truy cập vào phần này của website, bạn đã đồng ý với các chính sách vận chuyển của chúng tôi. Các điều khoản này có thể thay đổi theo thời gian và bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản được hiển thị từ thời điểm bạn đọc được các điều khoản này.

  1. Bằng việc đặt chỗ qua website này, Quý khách chấp nhận giờ khởi hành, vị trí ghế ngồi… mà Quý khách đã đặt. Quý khách đồng ý rằng, trong những trường hợp có sự thay đổi về chuyến đi hoặc bất khả kháng, chúng tôi có quyền hoàn trả lại bất kỳ vé nào từ việc mua bán qua website này hoặc thực hiện việc chuyển vé cho Quý khách qua chuyến khác theo yêu cầu của Quý khách trong trường hợp chúng tôi còn chỗ.
  2. Nếu trước 3 tiếng so với giờ xuất phát mà chúng tôi không liên lạc được với Quý khách để xác nhận việc đặt chỗ, chúng tôi sẽ hủy đặt chỗ và thông báo bằng tin nhắn (đối với trường hợp số điện thoại liên lạc được) mà không cần sự cho phép của Quý khách.
  3. Đối với vé đã thanh toán, chúng tôi chỉ cho phép hoàn vé trước giờ xuất phát 24 tiếng và phí hoàn vé là 10%.
  4. Tư trang, tiền, vàng bạc có giá trị, đồ vật dễ vỡ, các thiết bị điện tử, các giấy tờ có tính pháp lý,… Quý khánh nên mang theo bên người, chúng tôi không chịu trách nhiệm lưu giữ và đền bù nếu xảy ra mất mát.
  5. Chúng tôi chỉ miễn phí đối với hành lý ký gửi dưới 15kg. Nếu hành lý của Quý khách vượt quá giới hạn cho phép, nhân viên của chúng tôi sẽ thu thêm phí.
  6. Chúng tôi chỉ miễn phí cho hành khách đi kèm có chiều cao dưới 1.2m. Nếu vượt quá giới hạn cho phép, nhân viên của chúng tôi sẽ coi là một hành khách bình thường.
  7. Không được mang gia súc, gia cầm, động vật nuôi lên xe.
  8. Chúng tôi có quyền tạm ngưng, hoãn hoặc thay đổi chính sách vận chuyển tại bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, quyết định của Hiếu Hoa là quyết định cuối cùng.

Khi sử dụng chương trình Đặt vé trực tuyến từ website bạn đã hoàn toàn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi Quý khách không thực hiện đúng với các quy định trong chính sách này.