Nhà xe Hiếu Hoa Đà Nẵng hiện có 19 xe giường nằm hoạt động động trên 6 tuyến từ Đà Nẵng đi các tỉnh phía Bắc: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.

Sau đây là bảng tổng hợp tất cả các số điện thoại của xe Hiếu Hoa Đà Nẵng.

Loại Nơi sử dụng Số điện thoại
Số điện thoại đặt vé Tất cả các tuyến 0905 888 547
Số điện thoại nhắn tin Tất cả các tuyến 0905 888 307
Tất cả các tuyến 0905 888 603
Tất cả các tuyến 0905 888 271
Gửi hàng hóa Tất cả các tuyến 0905 888 342
Kho Đà Nẵng 0905 888 342
TP. Vinh 0905 888 271
Quản lý tại bến Tất cả các tuyến 0905 888 221
Hợp đồng thuê xe Tất cả các tuyến 0905 888 523
Đà Nẵng – Thái Bình 43B – 04947 0905 888 751
43B – 04645 0905 888 741
Đà Nẵng – Giao Thủy (Nam Định) 43B – 03981 0905 888 724
43B – 02454 0905 888 723
Đà Nẵng – TP. Vinh (Nghệ An) 43B – 05329 0905 888 091
43B – 05482 0905 888 291
43B – 04659 0905 888 306
43B – 04658 0905 888 264
Đà Nẵng – Tân Kỳ (Nghệ An) 43B – 01953 0905 888 437
43B – 02026 0905 888 061
Đà Nẵng – Cửa Lò (Nghệ An) 43B – 02243 0905 888 274
43B – 02169 0905 888 763
Đà Nẵng – Hương Sơn (Hà Tĩnh) 43B – 03227 0905 888 743
43B – 02973 0905 888 946
Chăm sóc khách hàng Tất cả các tuyến 0776 750 750
Đường dây nóng Tất cả các tuyến 09161 56789